Képzés Tárgyak PhD Kapcsolatok
Köszöntő Munkatársak Kutatás Publikációk


Dr. Hajdu Ottó publikációs jegyzéke

 


Könyvek, könyvrészek

1. Hajdu, O., Sokváltozós statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása. Időszerű Gazdaságirányítási Kérdések, PRODINFORM, Műszaki Tanácsadó Vállalt, Budapest, 1987., 98 oldal, L, R
2. Hajdu, O., A szegénység mérőszámai. KSH, Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, Budapest, 1997., 99 oldal, L, R
3. Hajdu, O., Pintér J., Rappai G., Rédey K., Statisztika I. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994., 319 oldal, L, R
4. Hajdu, O., Többváltozós statisztikai számítások. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2003., 457 oldal, L, R
5. Hajdu, O., Egzakt, kismintás logisztikus regresszió alkalmazása a csődelőrejelzésben, in: A transzformáció végén, sz. Veress József, Aula Kiadó, 2004., elfogadva, L, R

Cikkek szerkesztett könyvben

6. Hajdu, O., A parciális korreláció meghatározása, in: Néhány évtized. Tanulmánykötet Hoóz István tiszteletére, sz. Herman Sándor, JPTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1998., 42-45. oldal, L, R
7. Hajdu, O., Lábjegyzet a lineáris regressziós modellhez in: Fél évszázad a statisztika szolgálatában. Tanulmánykötet Köves Pál tiszteletére, sz. Hunyadi László, KSH, Budapest, 2000., 121-134. oldal, L, R
8. Hajdu, O., „A Lorenz-görbe aszimmetriája” in „Egy reneszánsz statisztikus. Tanulmány-kötet Hunyadi László tiszteletére”, sz. Vita László, KSH, Budapest, 2004., 36-42. oldal

Disszertációk

9. Adalékok a koncentráció statisztikai vizsgálatához, különös tekintettel a Lorenz-görbe aszimmetriájának mérésére és értelmezésére. Egyetemi doktori értekezés (dr. univ), Pécs,1983., L
10 . A jövedelemeloszlás. A szegénység mérése. Kandidátusi Értekezés, Budapest, 1991. 188 oldal, L, R
11. Statisztika-módszertani hozzájárulás a jövedelmi eloszlás és a vállalati mérlegadatok többváltozós elemzéséhez. Habilitációs Tézisek, BMGE, Budapest,2004.

Nyomtatott egyetemi jegyzetek

12. Hajdu, O., Herman, S., Pintér J., Rédey K., "Ökonometriai alapvetés", Tankönyvkiadó, Budapest, 1987., 159 oldal, L
13. Hajdu, O., Hauck, F., Herman, S., Pintér, J., Rédey, K., "Statisztikai példatár", Tankönyvkiadó, Budapest, 1989., 222 oldal, L
14. Hajdu, O. (sz), "Statisztikai elemzések", BKÁE, Budapest, 2000., 351 oldal, L, R

Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikkek

15. Hajdu, O., "On the deprivation-sensitive measurement of poverty", Hungarian Statistical Review, special number 3, 1999, pp. 15-22., L, R
16. Hajdu, O., Virág, M., "A Hungarian Model for Predicting Financial Bankruptcy", Society and Economy in Central and Eastern Europe: Quarterly Journal of Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, 2001, Vol. XXIII., No. 1-2, pp. 28-46., L., R Megjelent még magyar nyelven:"Pénzügyi mutatószámokon alapuló csődelőrejelzés", Bankszemle, 1996. 5.sz. 42-53.oldal,"Pénzügyi viszonyszámok és csődelőrejelzés", in: Bankról, pénzről, tőzsdéről: Válogatott előadások a Bankárképzőben, 440-457. oldal, Bankárképző, 1998., haxel kiadó,
17. Hajdu, O., "Category selection and classification based on correspondence coordinates". Hungarian Statistical Review, special number, 2002., Vol. 80., No. 7, pp. 103-126., L, R
18. Hajdu, O., “Diagnostics of the Error Factor Covariances” Hungarian Statistical Review, special number 9., 2004., 68-94
19. Hajdu, O., „Multitrait-Multimethod Models for Profitability Indicators” Periodica-Politechnica, 2004 Vol.12. No.2. 211-222

Magyar nyelvű folyóiratcikkek

20. Hajdu, O., Kertész, L., Sipos, B., A munkabérek regressziós elemzése és a koncentráció vizsgálata I., Statisztikai Szemle, 1984. 4.sz., 389-396. oldal, L, R
21. Hajdu, O., Kertész, L., Sipos, B., A munkabérek regressziós elemzése és a koncentráció vizsgálata II., Statisztikai Szemle, 1984.,5.sz.,501-524. oldal, L, R
22. Hajdu, O., "A beruházások koncentrációja", Statisztikai Szemle, 1986., 3.sz.,234-260.oldal, L, R
23. Hajdu, O., "A jövedelemeloszlások újszerű egyenlőtlenségi mutatója", Statisztikai Szemle, 1986., 10.sz., 990-1008. oldal, L, R
24. Hajdu, O., Pintér J., "A vállalati hatékonyság mérésének néhány kérdése", Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő, 1987., 1-2.sz., 20-32. oldal, L, R
25. Hajdu, O., "A jövedelemeloszlások közelítése", Statisztikai Szemle, 1987, 9.sz. 895-910. oldal, L, R
26. Hajdu, O., "A szegénység mérhetőségéről", Statisztikai Szemle, 1990., 6.sz., 477-494. oldal, L, R
27. Hajdu, O., Molnár, J., Sipos, B., "A vállalati munkavédelem összefüggésrendszere", Statisztikai Szemle, 1990., 7.sz., 549-563. oldal, L, R
28. Hajdu, O., Virág, M. "Pénzügyi viszonyszámokon alapuló vállalatminősítés többváltozós statisztikai módszerek felhasználásával", Ipar-Gazdaság, 1993.7, sz.23-32. oldal, L, R
29 . Hajdu, O., Hunyadi, L., "Varianciafelbontás: Előfeltevések, következtetések", Szigma, 1995. XXVI. évf. 1-2. szám, 1-18.oldal, L, R
30. Hajdu, O., Jávor, L., Virág, M., "A magyar gazdaság szakágazatainak komplex pénzügyi mutatórendszeren alapuló vizsgálata", Vezetéstudomány, 1995. 10.sz. 14-20. oldal, L, R
31. Hajdu, O., Jávor, L., Virág, M., "A magyar gazdaság szakágazatainak pénzügyi mutatórendszeren alapuló minősítése: 1992-1994", Ipargazdasági Szemle, 1996. 1-3.sz. 213-225. oldal, L, R
32. Hajdu, O., "Relatív depriváció és szegénység: A jövedelmi transzfer deprivációs hatása", Szigma, XXVII., 1996. 1-2.sz., 45-66. oldal, L, R
33. Hajdu, O., "Relatív depriváció és szegénység: A szegénység depriváltság érzékeny mérése", Szigma, XXVIII., 1997. 1-2.sz., 7-31. oldal, L, R
34 . Hajdu, O., "Összefüggések a lineáris regressziós modellben", Statisztikai Szemle, 2001. 79. évf. 10-11. sz, 885-898. oldal, L, R
35. Hajdu, O., "A kovariancia-struktúra modellek illeszkedésvizsgálata", Statisztikai Szemle, 2003., 81. évf., 5-6. sz., 442-465. oldal, L, R
36. Hajdu, O., „A csődesemény logit-regressziójának kismintás problémái”, Statisztikai Szemle, 2004., április, 82. évf., 4.sz., 390-422. oldal
37. Hajdu, O., „Rotáció az egyszerű faktorstruktúráért”, Statisztikai Szemle, 2004., 82. évf., 10-11.sz. október-november 978-990. oldal
38. Hajdu, O., „A diszkrét kiválasztási modell becslése Cox-regresszióval”, Szigma, meg-jelenés alatt

Nem publikációértékű munkák

39. Hajdu, O., "On a new poverty measure", A Nemzetközi Ökonometriai Társaság konferenciáján elhangzott előadás, 1992.


 

 

1111 Budapest, Sztoczek utca 2-4
Copyright © 2003 Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Designed by nemeth_csongor@controlling.hu